Akvatikon v/ Erik Tveskov

 Slideshow 1

 Slideshow 2

Biologisk rådgivning indenfor:

Smådyr i vandløb
• Standardiseret indsamling af faunaprøver
• Bestemmelse af faunaprøver til DVFI-niveau
• Vurdering af påvirkninger på vandløb

 

Botaniske registreringer
• Afgrænsning af naturtyper
• Vurdering af påvirkninger
• Ændret vandløbsvedligeholdelse

 

Formidling af biologisk viden
• Infotavler
• Fotos
• Foldere
• Hjemmeside

 

Nøgleord
• Overvågning
• Vandløbsrestaurering
• Forundersøgelser og vurdering af virkemidler
• Vandløbssager

   Slideshow 3   Kontakt
 

 


Kontaktformular

Navn:

Firma:

Telefon:

E-mail:


Besked:
              
 Slideshow 4

© Akvatikon // 2015